English-Attack! Thailand Photo Vocab

เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Photo Vocabs

ในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์พร้อมภาพประกอบจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น 

Photo Vocabs มีมากกว่า 250 หัวเรื่อง รวมถึงมีคำและวลีมากกว่า 5000 คำและมีใหม่ Photo Vocabs คำศัพท์ใหม่ใหม่ออกทุกสัปดาห์ 

คำศัพท์พื้นฐาน เกี่ยวกับร่างกาย เครื่องครัว ออฟฟิตแพทย์และยังมีหัวข้อพิเศษ ด้านการตลาด คนตรี ฟุตบอล ลอสแอนเจลิส คุณสามารถพบเสมอ Photo Vocab ที่มีคำศัพท์จำเป็นกับคุณและอยู่ในความสนใจของคุณ 

ค้นหาว่าคุณจะพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณอย่างไร Photo Vocab 


การแสดงภาพของคำศัพท์


แต่ละPhoto Vocab จะมีคำศัพท์มากกว่า 20 คำเป็นคำสำคัญซึ่งคุณควรให้ความสำคัญและจดจำ

ครั้งแรกคุณจะเห็นหัวเรื่อง ภาพพร้อมคำศัพท์ หรือ คำบรรยายในแต่ละภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างกว้างขวางโดยคลิกที่ภาพทุกภาพ จนหมด

คลิกที่การแสดงภาพของคำศัพท์ด้านใต้ คุณจะเห็นบทเรียนมากมายPhoto Vocabs เกี่ยวกับคำศัพท์มากมาย เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากบทอื่นอื่น 

ข้อแนะนำ


ใช้เครื่องมือค้นหา   

กล่องค้นหาPhoto Vocabs ตามตารางจะช่วยให้คุณพบคำศัพท์พจนานุกรมมีภาพ เสียง ความหมายประกอบเป็นคำหรือวลี

คุณสามารถค้นหาคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษและไทยการแสดงออกที่มีจุดหมาย


แผ่นคำศัพท์แต่ละคำประกอบด้วย คำอธิบาย ของคำนั้นเป็นภาษาอังกฤษและจะมีตัวอย่างประโยคที่ใช้อยู่

คุณได้เรียนรู้หลายอย่างที่กำหนดไว้ เช่น คำศัพท์ คำสแลง ภาษาวัฒธนธรรมหรือ
คำสำนวน

คำศัพท์จะมีทั้งแบบอังกฤษหรือแบบอเมริกา

คลิ็กที่ลำโพงและจะได้ยินการออกเสียงที่ถูกต้อง


ข้อแนะนำ


ใช้ผู้แปลที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น

ถ้าคุณไม่คุ้นกับคำศัพท์ก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คำนั้น คุณจะได้ทราบความหมายของคำนั้นในภาษาของคุณ

ผู้แปลแปลคำและให้คำจำกัดความและตัวอย่างเป็นประโยคฝึกเล่นเกมส์


เมื่อคุณเรียนพจนานุกรมศัพท์เสร็จแล้ว คุณควรจะเล่นเกมส์สักเกมส์หนึ่ง

Speed Pix, Swap Mania หรือ Word Rescue คุณสามารถฝึกคำหรือวลีอย่างน้อย 9 คำ Photo Vocab ที่คุณเพิ่งเห็นไป เมื่อคุณเล่นทั้งหมดแล้ว คุณสามารถฝึกต่อไปได้ถึง 9 รายการ

การเล่นเกมส์เป็นวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบความจำที่คุณเพิ่งได้เรีีียนรู้ไป

สอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทย:
Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917
อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com

สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ:
Donald Patnaude โทร. 081-855-2701
อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com

Learn English vocabulary with Photo Vocabs


The most comprehensive set of visual dictionaries for learning English

Photo Vocabs cover more than 250 topics (inclusive of over 5,000 words and expressions), and new Photo Vocabs are published every week.

From basic vocabulary (the human body, kitchen tools, the doctor's office) to more specialized topics (marketing, rock music, football, Los Angeles...) you will always find a Photo Vocab that's right for your language needs and personal interests.

Discover how to enrich your English vocabulary with a Photo Vocab


Vocabulary thumbnails


A Photo Vocab rarely contains more than 20 or so thematic vocabulary items, so as to allow you to focus on the most important terms and memorize them.

As a first contact with the selected vocabulary set, hover over the photos and see the word or expression for each as it appears over the thumbnail.

For more extensive learning of a given vocabulary item, click on its thumbnail to call up the complete vocabulary card.

Click on the displayed Category below the thumbnail grid to see other Photo Vocabs with similar themes.

Hint


Use the Search tool

The Search Box above the Photo Vocabs grid allows you to find visual dictionaries containing specific words or expressions.

You can search for the vocabulary item both in English and in your mother tongue.


Target expression


Each vocabulary card contains a definition of the word or expression in English, as well as a sample sentence in which it is used.

You will also learn what type of language is being defined: vocabulary, slang, cultural reference or idiomatic expression.

In cases where a vocabulary item is specifically considered to be British or American English, this is flagged.

Click on the Audio icon to hear the correct pronunciation of the item.

Hint


Use the contextual translator

If you don't recognize one of the words, just hover over it with your cursor (or tap the word if you are using a touchscreen) to see its translation in your language.

The contextual translator works for all English language words on the site, including those in the given vocabulary definitions and examples.


Practice Games


Once you've finished studying the vocabulary cards, play one of a range of Practice Games.

Speed Pix, Swap Mania or Word Rescue enable you to practice nine randomly chosen words or expressions in the Photo Vocab you've just seen. Once you've played those, you can move on to another selection of 9 items.

Practice Games are a highly effective way of memorizing vocabulary items you've just learned.

สอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทย:
Supawan Inbunna โทร. 088-249-4917
อีเมล: supawan.inbunna@english-attack.com

สอบถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ:
Donald Patnaude โทร. 081-855-2701
อีเมล: donald.patnaude@english-attack.com
Comments

Popular posts from this blog

Social Media & Social Change

หลักสูตร ภาคฤดูร้อน วัยรุ่น หนุ่มสาว และ ผู้เรียน

Educating the Future