ขอบเขตคำศัพท์ เกี่ยวกับธุรกิจ

English Versionจุดเด่นสัปดาห์นี้ English Attack!

ขอบเขตคำศัพท์ เกี่ยวกับธุรกิจ

คำศัพท์หลัก
การบัญชี   การบริหารทรัพยากรอาคาร    งบประมาณ   ทรัพยากรมนุษย์   เทคโนโลยีด้านข้อมูล   กฎหมาย          
การขนส่ง   การจัดการ    การวิจัยด้านการตลาด   การตลาด    วิจัยและพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์   การขาย 
การจัดการระดับหัวหน้า   ประชาสัมพันธ์

แต่ละสัปดาห์มีบทเรียนฟรี 2 ส่วน Video Booster และ Photo Vocab และยังมีเกมส์แบบฝึกหัดand Word Rescue, Swap Mania and Speed Pix เนื้อหาใหม่ทุกอาทิตย์เริ่ม
23:00 น.
Popular posts from this blog

หลักสูตร ภาคฤดูร้อน วัยรุ่น หนุ่มสาว และ ผู้เรียน

Rethinking The Freshman 15

R.M.S. Titanic, This Was The Last Meal They Would Ever Eat - This Menu From April 14, 1912 Makes For Interesting Historical Reading