การว่าจ้างพิเศษ

การว่าจ้างพิเศษ โอกาสดีของคนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่ละแวก  The Mall บางแค ทีมงานจะฝึกคุณและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ คุณจะทำงานกับอาจารย์ดาโนลช่วยครูในการเสนอ สื่อสารต่อโรงเรียนมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษา คุณจะได้รับค่าตอบแทนพร้อมโบนัสและคุณยัง ได้รับบทเรียนฟรีและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น  กรุณาส่งประวัติการศึกษา การทำงานมาทางอีเมล์  jobs@ajdon.asia
Comments

Popular posts from this blog

Social Media & Social Change

หลักสูตร ภาคฤดูร้อน วัยรุ่น หนุ่มสาว และ ผู้เรียน

Educating the Future