การว่าจ้างพิเศษ

การว่าจ้างพิเศษ โอกาสดีของคนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน อยู่ละแวก  The Mall บางแค ทีมงานจะฝึกคุณและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ คุณจะทำงานกับอาจารย์ดาโนลช่วยครูในการเสนอ สื่อสารต่อโรงเรียนมหาวิทยาลัย ศูนย์ภาษา คุณจะได้รับค่าตอบแทนพร้อมโบนัสและคุณยัง ได้รับบทเรียนฟรีและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น  กรุณาส่งประวัติการศึกษา การทำงานมาทางอีเมล์  jobs@ajdon.asia
Popular posts from this blog

หลักสูตร ภาคฤดูร้อน วัยรุ่น หนุ่มสาว และ ผู้เรียน

Rethinking The Freshman 15

R.M.S. Titanic, This Was The Last Meal They Would Ever Eat - This Menu From April 14, 1912 Makes For Interesting Historical Reading