Paul Maglione เป็นผู้ก่อตั้งOriginal English Version 07/09/2014

Paul Maglione เป็นผู้ก่อตั้ง การเรีีียนรู้เพื่อความบันเทิงกับ English Attack! เว็ปไซต์ Ajarn ได้ให้  Paul เป็นบุคคลสำคัญร้อนแรง ในการนำรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมือนเล่นเกมส์ ในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ อนาคตของการเรียนบนเว็ปไซต์ การเรียนจากตำราดั้งเดิม และอีกรายเรีื่อง

Q: สวัสดี คุณพอล ยินดีต้อนรับสำหรับคนสำคัญและร้อนแรง ช่วยเล่าพื้นฐานของคุณ

A: เปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการศึกษา ผมเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยและไปทำงานด้านสื่อสารมวลชน  เปลี่ยนไปทำงานด้านการตลาดและสุดท้ายก็ไปทำด้านการตลาดและทำโปรแกรมรายการโทรทัศน์หลายสถานี CNBC CNN เครือข่ายการตูน ภาพยนตร์ Turner Classic ในปีต่อมา

ผมก็ข้ามไปทำงานด้านโลกของวิดีโอเกมส์ โดยเฉพาะเกมส์มือถือ หลังจากนั้นผมตัดสินใจเริ่มธุรกิจท้าทายของผมเอง

Q: คุณมีความคิดเริ่มแรกอย่างไรเกี่ยวกับการเริ่มทำการเรียนออนไลน์ของ English Attack?

A: ในงานของผมตอนนั้น ผมเห็นข่าวเปลี่ยนแปลง  ด้านวิดีโอในฟิลม์ ทีวีและเกมส์ ผมและทีมงานผมเห็นหนทางบ้างในช่องว่างที่เหลืออยู่เล็กน้อย ว่าทำไมคลื่นดิจิตอลไม่ได้ไปทำให้โลกการศึกษามากนัก บางทีพวกเราจะมีหนทางที่เพิ่มใส่ความบันเทิงออนไลน์ ให้กับหนทางการศึกษาแบบเก่าสอนคนและคนได้เรียนรู้

ภายในขอบเขตนั้น พวกเราพยายามชี้ให้เห็นแง่มุมของการศึกษา สำหรับทั่วโลก เป็นสากล คนส่วนใหญ่เสียเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คำตอบอย่างง่ายเพราะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศQ: คุณสามารถพัฒนาเว็ปไซต์ของคุณอย่างไร

A: พวกเราเริ่มสำรวจทุกอย่างและได้แนวของการเรียนรู้อีเล็กทรอนิกส์ของ ESL/EFL พวกเราจะเห็นชัดเจนว่า ยังมีช่องว่างในตลาดมีหลายไซต์และหลายแอ็ปสำหรับเด็กวัยรุ่น และมุ่งไปที่ภาษาอังกฤษธุรกิจ พวกเราประหลาดใจที่ยังไม่มีใครทำตลาดสำหรับคนดิจิตอล วัยรุ่น ผู้ใหญ่อายุน้อยทีเกิดมาเมื่อ 25 ปีที่แล้วพร้อมอินเตอร์เน็ทและการทำตลาดที่ยากสำหรับคนรุ่นเรียนหนังสือในชั้น

ผมได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัย Rutgers พร้อมความช่วยเหลือจากครู EFL/ESL ทำให้เราได้สร้างและมีรูปแบบของบทเรียนจากวิดีโอและหมวดหมู่พจนานุกรมภาพในความคิดและมีเกมส์ที่สามารถเรียนรู้และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

พวกเราได้ปรึกษากับครู ESL/EFL เป็นผู้วิจัยในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรับรู้และนำมาใช้กับสองหัวเรื่องใหญ่และปรับแต่งบทเรียนแต่ละบท และทดสอบโปรแกรมรุ่นเบต้ากับผู้เรียนมากกว่า 25,000 คน ปรับปรุงข้อคิดเห็นก่อนการเปิดตัวของไซต์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2012

Q: คุณเลือกเนื้อหาอย่างไรในการนำเสนอแต่ละบทให้เด่น

A: พวกเราสะท้อนให้เห็นถึงวัมนธรรมปัจจุบัน ภาพยนตร์ล่าสุด ซีรีย์ทีวี วิดีโอดนตรี หรือเรื่องใหม่และเรื่องเหล่านั้นทำให้เราต้องค้นหาคลิปสั้นประมาณ 1-3 นาทีและต้องให้บทสนทนาน่าสนใจ ภาพชัดเจนและต้องเหมาะสมกับระดับแตกต่างกันในความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษแต่ละชั้น

ในหมวดหมู่ของพจนานุกรมคำศัพท์ พวกเราเริ่มด้วยพื้นฐานคำศัพท์ในบ้าน สถานที่ทั่วไป อาหาร สัตว์และเรื่องอื่น และพวกเราขยายหมวดหมู่ใหม่เช่น เมืองหลวง งานอดิเรก กีฬา สำนวน และพจนานุกรมภาพซึ่งจุดสำคัญอยู่ที่การออกเสียงที่ถูกต้อง

Q: ครูสามารถใช้ English Attack กับนักเรียนอย่างไร

A: ครูสามารถใช้เครื่องมือครูในการสอนออนไลน์ มอบงานหรือให้การบ้าน มอนิเตอร์งานและให้คะแนน และสามารถติดต่อกับผู้เรียนเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มได้

ครูสามารถใช้รูปแบบนี้กับการให้แบบฝึกหัดในชั้นเรียน ผ่านวิดีโอโปรเจ็คเตอร์ มอบหมายการบ้าน ครูจะนำชั้นเรียนและพูดคุยกันได้ เป็นการเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ มีแรงจูงใจมากในการแข่งขันหรือเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้เรียน ให้ได้คะแนนมากที่สุด หรือแข่งกันให้ได้เรียน มีถึง 50 ระดับในไซน์

Q: ฟังดูรู้สึกสนุกสนาน คุณมีความคิดอย่างไรที่เกียวกับการนำเกมมาใช้ในบทเรียน

A: จุดประสงค์ในการเอาเกมมาใช้ เพื่อเพิ่มความเป็นมิตรในการแข่งขันหรือคุณทำงานให้สนุกเวลาคนปฎิบัติ

ผู้เรียนรู้ส่วนมากเป็นการเรียนเชิงบังคับ ตามโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาซึ่งพ่อแม่เป็นคนจ่ายเงิน ทีมงานเลยใส่เกมมาเพื่อผู้เรียนรู้สึกไม่ได้โดนบังคับ

พวกเรารู้ว่าการเรียนแบบเกมเป็นวิธีการที่ดีและจะประสบความสำเร็จ ค่อยยากขึ้น ทำซ้ำ บางครั้งผิดพลาดก็เป็นการเรียนรู้ที่ดี ผลจะออกมาดี สร้างแรงบันดาลใจและจะได้รับรางวัล

คนดิจิตอลจะตอบสนองการเรียนแบบตรรกะ ดังนั้นพวกเราบูรณาการมาเป็นการใช้ English Attack!

Q: คุณคิดว่าข้อท้าทายใหญ่สุดของครูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกวันนี้เป็นอย่างไร

A: เรื่องใหญ่ของครูกับเศรษฐกิจกำลังพัฒนาตอนนี้คือขาดเงินทุน จึงไม่มีหนทางในการหาวิธีใหม่ การเรียนรู้ทันสมัย หาวัตถุดิบใหม่ แนวจูงใจและ เครื่องมือ ครูก็จะหาเงินซื้อซ็อฟแวร์เก่าหรืออุปกรณ์มือสองบน
อินเตอร์เนท

ข้อท้ายของผู้เรียน ความบันเทิงในยุคดิจิตอล มีเอกสารการเรียนเก่าและมันเป็นการยากสำหรับให้งานเด็ก ผู้ใหญ่ด้วยอุปกรณ์และแบบฝึกหัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากว่า 50 ปี

สิ่งเหล่านี้ทำให้เราหาหนทางแนวใหม่ ดึงดูดผู้เรียน มีเนื้อหาสั้น ดังนั้นครูจะเน้นไปทางภาษาและสร้างผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ตั้งใจเรียนง่าย ไม่ต้องขึ้นภูเขาให้เหนื่อยQ: ไซต์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยการเรียนในโรงเรียนและศูนย์ภาษาหรือไม่

A: บางไซต์ก็ใช่ แต่ความเห็นของข้าพเจ้าว่าไม่ใช่เพราะไม่มีใครแทนที่ครูได้ในระยะยาว หรือแบบทักษะ

จากจุดเริ่มต้น ทัศนะในการสร้างแหล่งเรียนในชั้น อุปกรณ์ดีเลิศ ไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องซื้อหนังสือ เป็นการเรียนรู้ระบบผสม มีผู้ชี้นำให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้เป็นระบบบูรณาการทั้งเรื่อง  ความประพฤติ คำศัพท์ ไวยากรณ์ใช้ได้นอกชั้นเรียน ถกเถียงด้านภาษา ประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้เรียนได้มากขึ้น

Q: คุณคิดว่ามันมีความสำคัญไหมในการเรียนภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน

A: ในวิถีการดำเนินชีวิต ความสนใจและเหนือความเป็นส่วนตัว และความเป็นมืออาชีพ คนส่วนมากจะมีมือถือ เพื่อติดตามโลกภายนอก ความปรารถนาและความคิดของโลก มากกว่าเรื่องราวของมนุษย์

สิ่งที่สำคัญคือการขับเคลื่่อน สิทธิพื้นฐานในการพิจารณาของความเป็นจริงคือการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญ ภาษาอื่นเปรียบเทียบไม่ได้ เราต้องเรียนรู้ว่าสำคัญอย่างไรและจะใช้อย่างไร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก มันเป็นภาษาของโอกาส มันไกลเกินกว่ารัฐมนตรีศึกษาพิจารณา มันเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้ของประชาชนของประเทศ  โดยเฉพาะสำหรับเยาว์ชน และภาษายังเป็นกลยุทธ์ทรัพย์สมบัติของประเทศและเป็นการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลก

Q: ประเทศอะไรที่นำ English Attack มาใช้มาก

A: พวกเรายินดีที่มีผู้ใช้มากกว่า 117 ประเทศ แต่จะใช้มากที่อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ยุโรปตอนใต้ ตะวันออกกลางและเตอร์กี และแถบเอเชียใต้

พวกเรายินดีแจ้งว่าประเทศไทยติดอยู่ใน 10 อันดับที่มีผู้ลงทะเบียนใช้มาก

Q: คุณคิดว่าจำนวนของตำรามีมากไหมในปัจจุบันนี้

A: คำตอบคือใช่คนรุ่นเยาว์กระตือรือล้นในการศึกษามากขึ้นแต่ขาดการยอมรับและขาดการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ตำราเก่าเร็วมากถึงแม้ว่าผู้พิมพ์จะพิมพ์ว่า ปัจจุบัน เช่นเรื่องเลดี้กาก้า  ปี ค.ส.2011

ตำราออกมาช้าเพราะการติดตั้งของโรงเรียน ระบบของรัฐ ถิ่นกันดาน ขาดไฟฟ้า ขาดอินเทอร์เน็ต ขาดอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ใช้กระดานดำแทน

การเขียนไม่นานคงใช้กำแพง แต่อย่างไรก็ตามโลกทางการศึกษากว้างขวางขึ้นและมีไซเบอร์เกี่ยวข้อง ครูก็ยังยึดติดกับการสอนใช้ตำราและโรงเรียนก็ชอบด้วยที่ใช้ตำราของคนเขียนที่เชี่ยวชาญ

ข้าพเจ้าเห็นมาตราฐานออกมาว่าตำราจะใช้น้อยลงผู้เรียนมาสนใจรูปแบบออนไลน์ใช้ได้ในชั้นเรียนและข้างนอก ดังนั้นผู้พิมพ์มากมายจึงลงทุนกับรูปแบบหาวิธีที่ให้ผู้เรียนสนใจแบบเรียน สอนให้ครูฉลาดในการถ่ายทอดบทเรียน

Q: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ควรฟรีหรือผู้เรียนจ่ายเงิน

A: แน่นอนไม่มีอะไรฟรี  ถึงแม้บทเรียนที่พบในอินเทอร์เน็ตฟรีแต่ครูต้องดาวน์โหลด พิมพ์ออกมาและจะนำเรื่องให้เหมาะกับผู้เรียนและเนื้อหา

ถ้าผู้เรียน ผู้ปกครองเป็นคนจ่ายเงิน กับตำราวันนี้แน่นอนเขาต้องจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมออนไลน์ เพื่อคุณภาพของดิจิตอลต่อไป หรือโรงเรียนเอกชนจ่ายหรือรัฐบาลจ่ายก็ต้องมีรูปแบบออนไลน์ที่ดี

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดิจิตตอลทำให้เราได้แหล่งข้อมูลที่ดีคุ้มเงินครูหรือนักเรียนได้รับไม่มากก็น้อย

Q: อะไรเป็นแนวความคิดของเทคโนโลยีทางการศึกษา

A: มันมีหลายอย่างข้าพเจ้าว่าเริ่มจากมือถือก่อน แพร่ไปยังสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ตัวช่วยอื่นจะเป็นการใช้เกมส์เข้ามาแทรกในการเรียนรู้ใน้ครือข่าย

ขณะนี้จะมีระดมมันสมอง สติปัญญา เงินทุนให้กับเทคโนโลยีทางการศึกษาดังนั้นพวกเราจะเห็นก้าวของนวัตกรรมใหม่ เร็วเข้าถึงความต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการสอนและการเรียนรู้Q: คุณคิดอย่างไรกับการเรียนภาษาอังกฤษในเมืองไทย

A: จากข้อมูลของ   EF English Proficiency ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 42 ของจาก 44 ประเทศ นั้นหมายถึงประสิทธิภาพการใช้น้อย แต่เราไม่สามารถพูดว่ามันไม่ดีทั้งหมด

ประเทศไทยควรจะมีผู้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว ฐานการผลิตและยังเป็นช่องทางให้หลายบริษัทค้นหาขยายฐาน เช่นการเจริญก้าวหน้าของฟิลิปปินส์  มันมีความสำคัญมากสำหรับทุกวันนี้กับ ASEAN AEC  2015  จะเริ่มเดือนธันวาคม 2015

อุปสรรคอย่างหนึ่งในการใช้ EFL  คือโรงเรียนรัฐบาลขาดต้นทุน ดังนั้นเรามีหุ้นส่วนในเมืองไทย ดาโนล แพทนอลและศุภวรรณ อินบุญนะ รณรงค์ให้คนใช้โปรแกรมมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาล นักเรียน ม.1-ม.6 จ่ายเพียงวันละ 1 บาทปีหนึ่งจ่ายเพียง 365 บาท ใช้โปรแกรมออนไลน์ต่อหนึ่งปี ซึ่งทางโรงเรียนต้องซื้อโปรแกรมอย่างต่ำ 200 โค้ตสำหรับนักเรียน 200 คน และครูภาษาอังกฤษยังได้รับโปรแกรมการสอนมูลค่า 4,188 บาทฟรี  นอกจากนั้นทุกโรงเรียนในเมืองไทยจะทดลองใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนได้ 30 วันฟรี English Attack  เรียนรู้และได้ความบันเทิง ทดลองใช้ฟรีได้เพียงแจ้งจำนวนนักเรียนกับทางเราและทางเราจัดส่งโค้ตให้เรียนฟรี

คลิกที่นี้เพื่อขอลองเรียนฟรี 30 วัน  http://goo.gl/QCPkYy

ข้อสำคัญในการรณรงค์ วันละ 1 บาทคือนักเรียนสามารถใช้ English Attack!   ได้ที่โรงเรียนหรือใช้ ได้ทุกวันทุกที่แม้วันหยุดยาวของคุณ

Q: คุณมีข้อแนะนำทางอื่นไหมในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่ง

A: ความบันเทิงเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ภาษา ตัวอย่างข้าพเจ้าเรียนภาษาฝรั่งเศสเทอมหนึ่งตอนอยู่มหาวิทยาลัยแต่สามารถพูดได้คล่องหลังจากดูทีวีและดูหนังที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี

สื่อสังคมเป็นแหล่งวิเศษสุดในการซึมซับภาษาที่แท้จริง ข้าพเจ้าอยากแนะนำ ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้เฟสบุคเป็นภาษาอังกฤษ คุณควรเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุคหรือหน้าที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 English Attack!   เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีผู้ชม ผู้เรียนรู้เกือบ 300,000 คน

หุ้นส่วนการตลาดในเมืองไทย

ศุภวรรณ อินบุญนะ  088-249-4917 / 089-201-1680

Donald Patnaude  081-855-2701Comments

Popular posts from this blog

Social Media & Social Change

หลักสูตร ภาคฤดูร้อน วัยรุ่น หนุ่มสาว และ ผู้เรียน

Educating the Future