หลักสูตร ภาคฤดูร้อน วัยรุ่น หนุ่มสาว และ ผู้เรียน

English

เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2559  8:00 – 12:00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์  สิ้นสุดคอร์ส 11 มีนาคม 2559
60 – ชั่วโมง   7,995 บาท
เริ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2559  13:00 – 17:00  น. วันจันทร์ – วันศุกร์ สิ้นสุดคอร์ส   11 มีนาคม 2559
60 – ชั่วโมง   7,995 บาท
หนังสือฟรี
เรื่มคอร์ส 14 มีนาคม 2559 เวลา  8:00 - 12:00  น. วันจันทร์ - วันศุกร์ สิ้นสุดคอร์ส  01 เมษายน 2559 60 - ชั่วโมง   7,995 บาท
เริ่ม 14 มีนาคม 2559 เวลา   13:00 - 17:00  น.  วันจันทร์   - วันศุกร์ สิ้นสุดคอร์ส   01 เมษายน 2559 60 - ชั่วโมง  7,995 บาท

ใกล้เดอะมอลล์บางแค /ซีคอนบางแค
เรียนชั้นละ 6 คน
หนังสือประกอบการเรียนและซีดีฟรี

088-249-4917/089-201-1680

Comments

Popular posts from this blog

Social Media & Social Change

Educating the Future